"نشاسته اسپری شده" محصول جدید شرکت "نشاسته آردینه" محصولی جانبی، که حاصل از استحصال نشاسته و گلوتن از آرد گندم می باشد که با بهره گیری از خشک کن پاششی در فرآیند تولید به دست می آید. این محصول به صورت پودری ریز و یکنواخت، کرم رنگ با طعم و بوی مخصوص به خود و بر پایه فیبرهای سلولزی نامحلول در آب می باشد. که از لحاظ مواد مغذی شامل پروتئین (d.s14 تا11)، فیبر (11(max. ، پی اچ (5.5-5) و انرژی (236.6) می باشد. نشاسته اسپری شده دارای پروتئین بالا، خاکستر و رطوبت پایین، خاصیت چسبندگی بالا و مناسب برای جیره غذایی دام، طیور، آبزیان و همچنین صنایع شیمیایی، کاغذ و کارتن سازی است. این محصول به علت رطوبت پایین دارای بار میکربی پایین و مدت عمر طولانی می باشد.

 

مشخصات فیزیکو شیمیایی گلوکز ممتاز (۷۰۷)

Physical & chemical Specification Of Liquid Glucose (707)        

روش مرجع

Standard

 

3851استاندراد 

Standard 3851

 

نتایج ازمون

Test results

شرح آزمون

Criterion

no

 5272 استاندارد ملی ایران 
ISIRI 5272
 
 5×104 2×102 شمارش كلي ميكروارگانيزم در گرم 

Total Count Agar/gr

1

9263 استاندارد ملی ایران 

ISIRI 9263

10 کمتر از ۱
<1
کلی فرم ها درگرم 

Coliforms/gr

2

2946 استاندارد ملی ایران
ISIRI 2946
 
منفی
Negative
 
منفی

Negative

اشرشیا کلی در گرم

Escherichia Coli/gr

3

10899 استاندارد ملی ایران 


ISIRI 10899
 

102 

10 کپک و مخمر در گرم

Moulds and Yeasts/gr 

4

 9432استاندارد ملی ایران 

ISIRI 9432

50 <10 كلستريديوم احیا کننده ی سوفیت در گرم

Clostridium Perfringens/gr

5

 

مشخصات فیزیکو شیمیایی گلوکز ممتاز (۷۰۷)

Physical & chemical Specification Of Liquid Glucose (707)        

استاندارد 

621

3rd revision Standard 621,

 واحد

units

نتایج ازمون

Test results

شرح آزمون

Criterion

no

 حداقل ۸۰ 

Min   80.00

-  82.00

درجه ی بریکس

Brix

1

حداقل ۷۸

Min 78.00 

gr/100  79.40

ماده ی خشک نام

Dry Substance

 

2

5/5-5/4

4.50-5.50 

 - 

5.20

پ.هاش

PH

3

 

حداقل 20

Min 20.00

 

gr/100 

 

41.00

معادل دکستروز

Dextrose Equivalent

 

4

حداكثر 7/0

Max 0.7 

gr/100  0.55

خاکستر سولفاته

Ash

5

حداكثر 2/0

Max 0.2 

ppm  0.06

سرب

pb

6

حداكثر 1

Max 1.00 

ppm  0

ارستیک

As

 7

حداكثر 20

Max 20.00 
 ppm

انیدرید سوفرو

SO2

زرد روشن-شفاف

Pale Yellow 
-   

وضع ظاهری

Appearance

 

بی بو

Odor less 
 

بی بو

Odor less 

بو

Aroma

زرد روشن

Pale Yellow 
 

زرد روشن

Pale Yellow 

رنگ

color

10 
 

صنايع غذايي (گز،تافي،كارامل،آدامس،مربا،مارمالاد،بستني،نوشابه)

Food processing industrie

(Gaz,Toffee,caramel,chewing Gum,Jam,Jellies,Ice cream,Soda-drink)

 

Food processing industries

 

موارد مصرف

End Use

 11
 

مخازن استنلس استيل كويل دار15 الي 24 تني وبشكه پلي اتيلن مخصوص

موادغذايي50 و90 و150 كيلوئي

15-24 Tons Stainless Steel Tank . 50,90-150kg polyethylene Drum

 
TANKER 

بسته بندی

Packing

 12
 

               مشخصات فيزيكو شيميائي گلوتن

Physico Chemical specification of vital gluten(707)

استاندارد4297

Standard 4297, 1rd revision

واحد

units

نتایج ازمون

Test results

شرح آزمون

Criterion

no

پودر کرم زرد رنگ و عاری از بو

Odor Less- Pale Yellow 

 

پودر کرم زرد رنگ

Pale Yellow Powder 

وضع ظاهری

Appearance

1

5/8-6/4

6.40-5.80 

  6.20 

پ.هاش

PH

2

حداکثر ۱۰ 

10.00 Max

gr/100

4.50

رطویت

humidity

3

حداقل 130(شکل پذیری بعداز30´)

130.00   Min 

gr/100 

4.50

جذب اب

Water Absorption

4

حداقل ۸۰

Min 80.00 

gr/100 80.00

 

(6.25)پروتیین ماده خشک

Protein (6.25) (Dry Matter)

 

5

حداکثر  

2.00Max

gr/100 1.05

خاکستر کل(ماده خشک)

Ash(Dry Matter) 

6

حداقل 

%95 زيرالك μ 250

Min %95 below 250 µ sieve       

حداكثر %25بالاي الك μ 180

Max %25 above 180 µ sieve                
Max %25 above 180 µ sieve                
  

 gr/100

180µ=24.95
↓250µ=85.14
 

دانه یندی

Granulation

7

 

صنایع غذایی

(ماکارونی-سوسیس و کالباس-همبرگر- نان وخوراک آبزیان) 

Food processing industries (macaroni-bread-hamburger-aquatics feed- sausage& salami ,bologna)

FOOD PROCESSING

Industries

End use

8

 

کیسه های ۲۵کیلوگرمی پلی اتیلن

Polyethylene 25 Kg 

کیسه های ۲۵ کیلوگرمی پلی اتیلنی

Polyethylene 25 Kg 

Packing

9

مشخصات فيزيكو شيميائي نشاسته فوق تصفیه

PhysicoChemical specification of A-starch          

استاندارد   381-1

rd revision1Standard 381-1,

واحد

units

نتایج ازمون

Test results

شرح آزمون

Criterion

no

 

پودر سفید

White Powder
 

پودر سغید

White Powder      

وضع ظاهری

Appearance 

1

4/5 - 7

7.00-4.5 

  5.75 

پ.هاش

PH 

2

حداکثر14

14.00 Max 

100gr/ 

6.25 

 رطوبت

humidity

3

حداکثر0/5

MAX0.50 

100gr/ 

 0.431

پروتئين (5/75)(ماده خشک)

Protein(5.75)(Dry Matter)

4

حداکثر 0/23

0.23 Max 
 100gr/ 0.211 

خاکستر کل (ماده خشک)

Total ash(Dry Matter)

 

5

 

حداكثر %15بالاي الك μ 100

Max %15 above 100µ sieve

 100gr/ 13.00 

دانه بندی

Granulation

6

                  

صنایع غذائی و پروتئینی

Food processing industries  

Food processing

Industries        

موارد مصرف

End use

7

 

کیسه های 25 کیلوگرمی پلی اتیلنی

Polyethylene 25 Kg 

کیسه های 25 کیلوگرمی پلی اتیلنی

Polyethylene 25 Kg 

بسته بندی

Packing

8

ازمون های میکروبی نشاسته

Starch Microbilogical Tests 

روش مرجع

Standard

استاندراد ۲۸۴۳

Standard 2843

نتایج ازمون

Test results

شرح آزمون

Criterion

no

استاندارد ملی ایران

5272

ISIRI 5272

104 1×103

شمارش كلي ميكروارگانيزم در گرم

Total Count Agar/gr

1

استاندارد ملی

9263

ISIRI 9263 

50 4.00

كلي فرم ها در گرم

Coliforms/gr

2

استاندارد ملی

2946

ISIRI 2946

منقی

Negative

منفی

Negative

اشرشياكلي در گرم

Escherichia Coli/gr

3

استاندارد ملی 

2324

ISIRI 2324

 

103

 

<10

باسيلوس سرئوس در گرم

Bacillus Cereus/gr

4

 استاندارد  ملی ایران

997

ISIRI 997

100 40

كپك و مخمر در گرم

Moulds and Yeasts/gr

5

استاندارد ملی 

2197

ISIRI 2197

10 <10

كلستريديوم احيا كننده سولفيت در گرم

Clostridium Perfringens/gr 

6

استاندارد ملی ایران

2843

ISIRI 2843 

۱۲۵ در ۱۰ گرم

125/10gr

<10

شمارش هاگ هاي باكتري هاي گرمادوست در 10 گرم

Thermophilic Spore Formers/gr

7