اطلاعات تماس

آدرس:
اصفهان، جاده نجف آباد،گلدشت، بلوار ابوذر میدان بسیج، خیابان حافظ غربی

تلفن:
تلفن 03142232926-03142232927
تلفن:
دفتر فروش 03142232798-03142238485
تلفن:
آقای صادقی 03142235162
فکس:
فاکس 03142234595
موبایل:
تلفن مستقیم مدیر بازرگانی 03142235161

سایر اطلاعات